CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

QUE LẤY MẪU VI SINH


Que lấy mẫu vi sinh dài 150mm (que gỗ quấn gòn) không tiệt trùng
Code: 5100
Que lấy mẫu vi sinh dài 150mm (que gỗ quấn gòn) tiệt trùng rời từng cái
Code: 5100/SG/CS
Que lấy mẫu vi sinh dài 150mm (que gỗ quấn gòn) tiệt trùng, 2 cái/gói
Code: 5100/SG/2
Que lấy mẫu vi sinh dài 150mm (que gỗ quấn gòn) tiệt trùng, 10 cái/gói
Code: 5100/SG/10
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt


CHAI NHỰA PE ĐỰNG MẪU MIỆNG RỘNG


  chai nhua
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 50ml
Code: 11151
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 100ml
Code: 11152
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 250ml
Code: 11153
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 500ml
Code: 11154
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 1000ml
Code: 11155
Chai nhựa PE đựng mẫu miệng rộng 2000ml
Code: 11156

TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

BÌNH NHỰA CÓ VANBình nhựa có van 5lit HDPE
Code: 11041
Bình nhựa có van 10lit HDPE
Code: 11042
Bình nhựa có van 25lit HDPE
Code: 11045
Bình nhựa có van 50lit HDPE
Code: 11046


TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

ỐNG HÚT PASTEUR


Ống hút pasteur 1ml, 500 cái/hộp
Code: 1501
Ống hút pasteur 1ml tiệt trùng, 5 cái/gói
Code: 1501/SG
Ống hút pasteur 1ml tiệt trùng rời từng cái
Code: 1501/SG/CS
Ống hút pasteur 3ml, 500 cái/hộp
Code: 1502
Ống hút pasteur 3ml tiệt trùng, 5 cái/gói
Code: 1502/SG
Ống hút pasteur 3ml tiệt trùng rời từng cái
Code: 1502/SG/CS

TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

BÌNH ĐỊNH MỨC NHỰABình định mức nhựa 25ml
Code: 12301
 Bình định mức nhựa 50ml
Code: 12302
Bình định mức nhựa 100ml
Code: 12303
 Bình định mức nhựa 250ml
Code: 12304
 Bình định mức nhựa 500ml
Code: 12305
 Bình định mức nhựa 1000ml
Code: 12306
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

Lọ Đựng mẫu tiệt trùng

Lọ đựng mẫu nước tiểu tiệt trùng 150ml
Code: 2120/SG
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

ĐẠI LÝ CHÍNh THỨC APTACA TẠI VIỆT NAM

Đại lý chính thức hãng APTACA - tại Việt Nam

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu về sản phẩm vui lòng liên hệ:
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)

Skype: thinh.tqt

ĐĨA PETRI TIỆT TRÙNG CÓ NGĂN Ø 90MM


 • Mã SP: N/A
 •  
 • NSX: Aptaca - Ý
Đĩa petri tiệt trùng ø 90mm, 2 ngăn
Code: 251
Đĩa petri tiệt trùng ø 90mm, 2 ngăn
Code: 251/SG
Đĩa petri tiệt trùng ø 90mm, 3 ngăn
Code: 261
Đĩa petri tiệt trùng ø 90mm, 3 ngăn
Code: 261/SG

TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

ĐĨA PETRI TIỆT TRÙNG KẺ SỌC

Đĩa petri tiệt trùng kẻ sọc Ø 55mm


TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Sales Engineer
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Skype: thinh.tqt

ĐĨA PETRI TIỆT TRÙNG

 • NSX: Aptaca - Ý
 • Đĩa petri nhựa tiệt trùng không vents ø 60mm
  Code: 61
  Đĩa petri nhựa tiệt trùng có vents ø 60mm
  Code: 161
  Đĩa petri nhựa tiệt trùng có vents ø 90mm
  Code: 91
  Đĩa petri nhựa tiệt trùng có vents ø 90mm
  Code: 91/SG
  Đĩa petri nhựa tiệt trùng không vents ø 90mm 
  Code: 101
  Đĩa petri nhựa tiệt trùng không vents ø 90mm
  Code: 101/SG
  TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
  Sales Engineer
  Cell: 0906.711.377
  Tel: +84-(08)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
  Skype: thinh.tqt