CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Phin lọc SartoriusCode Tên sản phẩm Đơn vị tính
17598------K Phin lọc CA, lỗ lọc 0.45 µm, Ø26mm, đã tiệt trùng, 50 cái/hộp hộp
17598------Q Phin lọc CA, lỗ lọc 0.45 µm, Ø26mm, chưa tiệt trùng, 500 cái/hộp hộp
17597------K Phin lọc CA, lỗ lọc 0.20 µm, Ø26mm, đã tiệt trùng, 50 cái/hộp hộp
17597------Q Phin lọc CA, lỗ lọc 0.20 µm, Ø26mm, chưa tiệt trùng, 500 cái/hộp hộp
17846---ACK Phin l ọc Nylon, lỗ lọc 0.45 µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
17845---ACK Phin lọc Nylon, lỗ lọc 0.2 µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
17574------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø15mm, 50 cái/hộp hộp
17573------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.20µm, Ø15mm, 50 cái/hộp hộp
17576------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
17575------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.20µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
16514---E Phin lọc bằng chất liệu Polycarbonate, dùng riêng với màng Ø13mm, 12 cái/hộp hộp
16517---E Phin lọc bằng chất liệu Polycarbonate, dùng riêng với màng Ø25mm, 12 cái/hộp hộp
17804 Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.45µm, đk 62mm cái
17804---E Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.45µm, đk 62mm, 12 cái/hộp hộp
17805 Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.2µm, đk 62mm hộp
17805---E Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.2µm, đk 62mm, 12 cái/hộp hộp
15406--25------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm,  hộp
100 tấm/hộp
15406--47------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm,  hộp
100 tấm/hộp
15406--50------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø50mm,  hộp
100 tấm/hộp
15406-100------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø100mm,  hộp
100 tấm/hộp
15407--25----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø25mm,  hộp
100 tấm/hộp
15407--47----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø47mm,  hộp
100 tấm/hộp
15407--50----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø50mm,  hộp
100 tấm/hộp
15407--50----MIR Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø50mm,  hộp
1000 tấm/hộp
15407--90----MIK Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø90mm,  hộp
50 tấm/hộp
15458--25------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø25mm,  hộp
100 tấm/hộp
15458--47------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø47mm,  hộp
100 tấm/hộp
15458--50------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø50mm,  hộp
100 tấm/hộp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét