CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Màng lọc Sartorius

Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--47----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--47----ACRHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--50----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6Z-47----SCMHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Hydrosart® Membrane Filter14429--47------DHydrophilicHydrosart® Membraneon request
Hydrosart® Membrane Filter14439--47------DHydrophilicHydrosart® Membraneon request
Hydrosart® Membrane Filter14459--47------DHydrophilicHydrosart® Membraneon request
Hydrosart® Membrane Filter14459--63------DHydrophilicHydrosart® Membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14529--47------DHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14539--47------DHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14539--50------DHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--43------DHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--47------DHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--47------NHydrophilicCellulose triacetate (CTA) membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14609--47------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14629--47------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14639--47------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14650--47------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14659--47------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14659--63------DHydrophilicPolyethersulfone (PES) Membraneon request

Polycarbonate (PC) Membrane Filter23006--25------NHydrophilicPolycarbonate (PC) membrane0,4 µmon request
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23006--47------NHydrophilicPolycarbonate (PC) membrane0,4 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006--13------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006--25------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006--47------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006--50------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006--90------GHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006-142------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Nylon (NY) Membrane Filter25006-293------NHydrophilicNylon (NY) membrane0,45 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--13------NHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--25------NHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--47------NHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--50------NHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-100------GHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-142------GHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-142------NHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-293------GHydrophilicRegenerated cellulose (RC) membrane0,2 µmon request
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--25------NHydrophilicPolycarbonate (PC) membrane0,2 µmon request
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--47------NHydrophilicPolycarbonate (PC) membrane0,2 µmon request
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--50------NHydrophilicPolycarbonate (PC) membrane0,2 µmon request

Polyethersulfone (PES) Prefilter13420--88------KHydrophilicPolyesteron request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--47------NHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--47----HENHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--50------NHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--50----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--25------NHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,2 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--47----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,2 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--47----HCNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,2 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--50------NHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,2 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--50----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,2 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47------NHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,45 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----ACNHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,45 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----ALSHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,45 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----HCNHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,45 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--50----ACNHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,45 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13507--47------NHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,2 µmon request
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13507--47----ACNHydrophilicCellulose acetate (CA) membrane0,2 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47------NHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47----ACNHydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47----ACR


HydrophilicCellulose nitrate (CN) membrane0,45 µmon request
Liên hệ: 0906. 711.377 Quang Thịnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét