CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

GiẤY LỌC SARTORIUS

CODE SẢN PHẨM ĐVT
FT-3-205-110 Giấy lọc định tính số 292, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 1 Whatman), hộp
FT-3-205-125 Giấy lọc định tính số 292, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 1 Whatman) hộp
FT-3-215-110 Giấy lọc định tính số 292a, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 2 Whatman) hộp
FT-3-215-125 Giấy lọc định tính số 292a, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 2 Whatman) hộp
FT-3-206-110 Giấy lọc định tính số 1288, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 4 Whatman) hộp
FT-3-206-125 Giấy lọc định tính số 1288, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 4 Whatman) hộp
FT-3-211-110 Giấy lọc định tính số 293, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 5 Whatman) hộp
FT-3-211-125 Giấy lọc định tính số 293, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 5 Whatman) hộp
FT-3-103-110 Giấy lọc định lượng số 390, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 40 Whatman) hộp
FT-3-103-125 Giấy lọc định lượng số 390, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 40 Whatman) hộp
FT-3-102-110 Giấy lọc định lượng số 389, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 41 Whatman) hộp
FT-3-102-125 Giấy lọc định lượng số 389, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 41 Whatman) hộp
FT-3-127-110 Giấy lọc định lượng số 393, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 42 Whatman) hộp
FT-3-127-125 Giấy lọc định lượng số 393, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 42 Whatman) hộp
FT-3-1101-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGA 1.6um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
FT-3-1102-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGB 1.0um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
FT-3-1103-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGF 1.2um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
Kết quả hình ảnh cho FT-3-205-110 SARTORIUS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét